×
Wyszukaj w serwisie

Opis projektu

UTWORZENIE CENTRUM BIORÓŻNORODNOŚCI NAD RZEKĄ WIDAWĄ W NAMYSŁOWIE

Realizacja projektu podzielona została na kilka zadań inwestycyjno-promocyjnych w dwóch lokalizacjach - wyspy na rzece Widawie i Parku Pod Grzybkiem.

Zadania dotyczyły w szczególności regeneracji siedlisk gatunków roślinnych (łęgu jesionowo-olszowego, roślinności wodnej i szuwarowej, siedliska nizinnych rzek ze zbiorowiskami włosieniczników) oraz modernizacji i budowy infrastruktury służącej do edukacji przyrodniczej tworzącej Centrum Bioróżnorodności.

W ramach projektu wybudowane zostały dwa audytoria tzw. zielone klasy, przebudowano już istniejące i wybudowano nowe alejki wraz z infrastrukturą towarzyszącą jak ławki i oświetlenie. Wykonano pomosty oraz brzeg widokowy i wieżę obserwacyjną. Podczas realizacji zadań infrastrukturalnych nie zapomniano o działaniach edukacyjnych. Przemieszczając się po Centrum możemy zapoznać się licznymi tablicami przedstawiającymi ważki i motyle, owady, nietoperze, ptaki i ryby. Dowiemy się także czym różni się krajobraz naturalny od kulturowego oraz jak przeplata się natura z kulturą Ślązaków. Dla najmłodszych przewidzieliśmy dwie gry terenowe oraz urządzenia zabawowe.

Na realizację inwestycji gmina Namysłów pozyskała dofinasowanie z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2021, w kwocie ponad 2,5 mln. złotych. Wartość całej inwestycji wyniosła blisko 11,3 mln. złotych.